Hastalık Raporunu Kuruma Geç İletmenin Yaptırımı Ne Olur?

Hastalık Raporunu Kuruma Geç İletmenin Yaptırımı Ne Olur?

KamuAjans.Com-Hastalıkları sebebiyle haklarında düzenlenmiş olan hastalık raporlarını süresi içinde kurumlarına iletmeden hastalık izni kullanmayı sürdüren Devlet memurları çeşitli yaptırımlarla karşılaşabilmektedir.

Devlet memurlarının hastalık izni konusunda düzenlemelere göre;

**Memurlar hakkında hastalıkları sebebiyle tek hekim ya da sağlık kurulları tarafından düzenlen hastalık raporlarının aslının ya da bir örneğinin, raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi gerekmektedir.

**Yıllık izinlerini yurtdışında geçirirken hastalanan memur hakkında düzenlenen raporların, dış temsilciliklerce onaylanmasının ardından, en geç yıllık iznin bitim tarihine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi gerekmektedir.

**İlgili disiplin amirine raporun örneğinin iletilmesi durumunda, rapor süresi sonunda raporun aslının da teslim edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre disiplin cezası verilmesi de söz konusudur.

Hastalık izni kullanabilmek için raporun kuruma intikali şart

Memura, hakkında düzenlenen rapora istinaden ilgili amirleri tarafından hastalık izni verilmekte olup, usulüne uygun olmayan raporlara dayanılarak hastalık izni verilmemektedir. Bu nedenle, alınan raporun hastalık iznine çevrilebilmesi ve hastalık izni kullanılabilmesi için, raporun amirler tarafından incelenerek hastalık iznine dönüştürülmesi veya usulüne uygun olmadığının anlaşılması durumunda ise memura yazılı olarak bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Raporun usulüne uygun bulunmayarak memura bildirimde bulunulması durumunda, bildirimin yapıldığı günü takip eden mesai günü içinde memurun görevine başlaması gerekecektir. Bu süre içinde görevine başlamayan memur, izinsiz ve mazeretsiz olarak görevini terk etmiş sayılmaktadır.

Bu nedenle, hastalık raporunun en geç alındığını izleyen gün kuruma iletilmesi hususu, rapora istinaden işe gidilmeyen sürelerin hastalık izni kapsamında olup olmayacağı bakımından önem taşıdığından, raporu süresi içinde kurumuna iletilmemesi ilgili memur hakkında çeşitli yaptırımların uygulanmasına neden olabilecektir.

Hastalık raporunun süresi içinde amire ulaşmaması durumu

Hakkında düzenlenen hastalık raporunu (veya örneğini) süresi içinde ilgili disiplin amirine intikal ettirmeyen memur hakkında, raporun iletilmeme nedeni ve gecikme süreleri de dikkate alınarak çeşitli yaptırımların uygulanması söz konusu olabilir.

**Raporu iletmeme nedeninin kabul edilebilir bir mazerete dayanmaması durumunda, işe gitmediği gün sayısı; 1 veya 2 gün olan memura Aylıktan Kesme Cezası verilebilir, 3-9 gün olan memura Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası verilebilir, 10 gün veya daha fazla olan memur ise memurluktan çekilmiş sayılabilir.

**Raporu amirine süresi içinde amirine iletmeyen memura, belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde; kayıtsızlık gösterdiği gerekçesiyle Uyarma Cezası, kusurlu davrandığı gerekçesiyle Kınama Cezası ve kasıtlı davrandığı gerekçesiyle Aylıktan Kesme Cezası verilmesi de söz konusu olabilir.

Aldığı raporu amirine bildirmediği için müstafi sayılan memur hakkında Danıştay tarafından verilen KARAR için tıklayınız …


Memurunyeri.com 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.