GİH Sınıfındaki Memurun Özel Sektör Hizmetlerinin Değerlendirildiği Yerler

GİH Sınıfındaki Memurun Özel Sektör Hizmetlerinin Değerlendirildiği Yerler

Kamuajans.com - Memuriyete girmeden önce veya memuriyetten ayrı kaldıkları dönemlerde özel sektörde veya serbest olarak çalışılan sürelerin Devlet memurlarına olan etkisi, memuriyette bulunulan sınıfa, kuruma ve göreve göre değişebilmektedir.

Kamuajans.com - Özel sektörde veya serbest olarak geçirilmiş olan süreler, bazı memurların; kazanılmış hak aylığını, yıllık izin süresini, görevde yükselme ve unvan değişikliği yapmasını, torba kadrolara atanmasını ve aylıksız izin haklarını etkilerken, bazı memurları ise daha az etkilemektedir.

Bu yazımızda, Genel İdare Hizmetleri (GİH) Sınıfına dahil kadrolarda memuriyete başlayan ve aynı sınıfta memuriyete devam edenlerin özel sektörde ve serbest olarak çalışmış oldukları sürelerin, memuriyete ilişkin haklarına etkisine değinilecektir.


Torba kadroya atanmada

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi kapsamında (torba kadro) GİH Sınıfına dahil kadrolara yapılan atamalarda, özel sektörde ve serbest çalışarak geçirmiş olduğu bazı hizmet süreleri de memurun atanmaya esas hizmet süresine dahil edilir.

Torba kadrolara atamalarda aranan hizmet süresi şartı hesaplanırken;

*Müsteşar, müsteşar yardımcısı, kurumların en üst yöneticisi konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacakların, yükseköğrenim gördükten sonra özel sektörde veya serbest olarak çalışmış oldukları sürelerin tamamı dikkate alınır.

*Diğer kadrolara atanacakların, yükseköğrenim gördükten sonra özel sektörde veya serbest olarak çalışmış oldukları sürelerin 3/4’ü dikkate alınır (hesaplamaya dahil edilecek süre en çok 6 yıl olabilir)


Görevde yükselmede

Devlet memurlarının GİH Sınıfı kapsamındaki görevlere görevde yükselme suretiyle atanmasında aranan toplam hizmet süresi şartı hesaplanırken, ilgili memurların yükseköğrenim gördükten sonra özel sektörde veya serbest olarak çalışmış oldukları sürelerin 3/4’ü dikkate alınır (hesaplamaya dahil edilecek süre en çok 6 yıl olabilir)


Yıllık izin süresinin hesabı bakımındana

Devlet memurlarının yıllık izin süresinin (20 gün veya 30 gün olarak) belirlenmesinde esas alınan hizmet süresi hesabında;

-Basın Kartları Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olarak gazetecilik yaptıktan sonra gazetecilik mesleği ile ilgili GİH Sınıfına dahil kadrolarda görev alanların, memuriyet dışında fiilen gazetecilik yaparak geçirdikleri sürelerin 3/4’ü dikkate alınır.

-Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde GİH Sınıfına dahil kadrolarda görev alanların, özel okullarda geçirdikleri sürelerin 2/3’ü dikkate alınır.


Aylıksız izinde

5 hizmet yılını tamamlamış olan Devlet memurlarına, talep etmeleri durumunda memuriyet süreleri boyunca toplam 1 yıl süreyle (en fazla iki defada kullanılmak üzere) aylıksız izin almaları mümkün olabilmektedir.  GİH Sınıfına dahil kadrolarda görev yapan Devlet memurları için bu 5 yıllık hizmet süresi hesaplanırken;

-Basın Kartları Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olarak gazetecilik yaptıktan sonra gazetecilik mesleği ile ilgili GİH Sınıfına dahil kadrolarda görev alanların, memuriyet dışında fiilen gazetecilik yaparak geçirdikleri sürelerin 3/4’ü dikkate alınır.

-Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde GİH Sınıfına dahil kadrolarda görev alanların, özel okullarda geçirdikleri sürelerin 2/3’ü dikkate alınır.


Kazanılmış hak aylığında

Devlet memurlarından;

-Basın Kartları Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olarak gazetecilik yaptıktan sonra gazetecilik mesleği ile ilgili GİH Sınıfına dahil kadrolarda görev alanların, memuriyet dışında fiilen gazetecilik yaparak geçirdikleri sürelerin 3/4’ü memuriyette değerlendirilir (değerlendirilen süre en çok 12 yıl olur).

-Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde görev alanları, memuriyet dışında fiilen gazetecilik yaparak geçirdikleri sürelerin 3/2’si memuriyette değerlendirilir (değerlendirilen süre en çok 12 yıl olur).

Bu şekilde memuriyette değerlendirilen sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle ilgili memurun kazanılmış hak aylığına dahil edilir. Ancak, bu şekilde derece/kademe verilirken, ilgililerin eğitim durumları itibariyle azami yükselebilecekleri derecenin son kademesi geçilmez.


Kıdem yılı ve maaşta

GİH Sınıfı kapsamındaki memurların kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen özel sektör ve serbest hizmet süreleri, kıdem yılı sürelerinin hesabına da aynı şekilde dahil edilmektedir.

Kıdem yılı süresi (en çok 25 yıl), memurların aylık maaş miktarını az da olsa etkilerken, memurların emekli keseneğine esas matrahının hesaplanmasında da kullanılmaktadır.


Emeklilikte

Özel sektörde ve serbest olarak geçirilmiş olan hizmet süreleri,  GİH Sınıfında görev yapan memurların emeklilik haklarını etkileyebilmektedir.

Emekli aylığının hesaplanmasında esas alınan fiili hizmet süresine memuriyet dışı hizmetler de dahil edilirken, memuriyet dışı hizmetlerin kıdem yılı süresine olan etkisine bağlı olarak hem emekli aylığı ve hem de emekli ikramiyesi miktarı etkilenebilmektedir.  

memurunyeri.com

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.