8 Yıl Disiplin Cezası Almayanlara İlave Kademe Verilirken Süre Hesabının Yapılması

8 Yıl Disiplin Cezası Almayanlara İlave Kademe Verilirken Süre Hesabının Yapılması

Kamuajans.com - Geçiş dönemi sonrası ilk uygulaması en erken 26 Şubat 2019 tarihinde görülebilecek olan 8 yıl disiplin cezası almayan memura ilave kademe verilmesinde, 8 yıllık sürenin nasıl hesaplanacağı önemli olacaktır.

Kamuajans.com - Devlet memuriyetine ilişkin çeşitli hakların kazanılmasında değerlendirilen bazı sürelerin, 8 yıl disiplin cezası alınmamış sayılan sürelere dahil edilmemesi, 8 yıllık sürenin memurlar için değişen tarihlerde tamamlanması durumunu ortaya çıkaracaktır.


Disiplin cezası almayan memura ilave 1 kademe

25 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren ve geçiş dönemi sonrası ilk uygulaması en erken 26 Şubat 2019 tarihinde görülebilecek olan düzenlemeye göre;

*Son 8 yılda herhangi bir disiplin cezası almayan memura bir kademe ilerlemesi verilir.

*Öğrenim durumu, hizmet sınıfı ve görev unvanı itibariyle azami yükselebileceği derecenin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan memurun kazanılmış hak aylığı, son 8 yılda herhangi bir disiplin cezası almamış olması halinde bir üst dereceye yükseltilir.

Öte yandan, bu düzenlemelerin 2019 yılına kadar olan uygulaması ise; 90 ve üstü ortalamaya sahip sicil notları ile 25.02.2011 tarihinde itibaren disiplin cezası alınmamış yıllar birlikte göz önünde bulundurularak yapılıyor.


Disiplin cezası alınmamış olan yılların hesaplanması

İlave kademe ilerlemesinden yararlanabilmek için, memurun 8 yıl içinde (geçiş döneminde yıl sayısı daha az) herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekiyor.

Burada kademe ilerlemesinden yararlanmanın “disiplin cezası almamış olmak” şartına bağlanmış olması, disiplin cezası alınmamış olması gereken sürelerin hesabının da, memurun disiplin cezası almasının mümkün olabileceği süreler esas alınarak yapılmasını gerektirmektedir.

Bu itibarla, memur hakkında disiplin hükümlerinin işletilmesinin söz konusu olamayacağı sürelerin, ilave kademe verilmesine esas sürelere de dahil edilmesinin uygun olmayacağını değerlendirmekteyiz.

Buna göre, 8 yılda ilave 1 kademe ilerlemesinden yararlanabilmek için gerekli süre hesabı yapılırken;

*Aday memurlukta fiilen çalışılarak geçirilen süreler dahil edilir.

*Memuriyette fiilen çalışılarak geçirilen süreler dahil edilir.

*Yıllık izin, hastalık izni, sağlık izni, mazeret izni ve refakat izninde geçen süreler dahil edilir.

*Görevden uzakta geçirilen süreler, memur hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması halinde, dahil edilir.

*Memuriyetten önce veya memuriyetten ayrılarak muvazzaf askerlikte geçirilen süreler dahil edilmez.

*Çeşitli sebeplerle kullanılan aylıksız izin süreleri dahil edilmez.

*Görevden uzakta geçirilen süreler, memur hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması halinde dahil edilir.

*Memuriyet dışında serbest olarak veya özel sektörde geçirilmiş hizmet süreleri dahil edilmez.

*Kamu kurum ve kuruluşlarında memuriyet dışındaki statülerde geçirilmiş hizmet süreleri dahil edilmez.

Bu çerçevede, 8 yıl disiplin cezası alınmamış olması gereken süre hesabı yapılırken, 25 Şubat 2011 tarihi itibariyle görevde olanlar için bu tarih, daha sonra göreve başlayanlar için ise göreve başlama tarihi başlangıç alınmak suretiyle yıl hesabı yapılacaktır.25 Şubat 2011 tarihinde görevde olan ve hizmetinde kesinti olmayan memurlar, herhangi bir disiplin cezası almamış olmaları şartıyla 26 Şubat 2019 tarihi itibariyle ilave kademe ilerlemesi yapabileceklerdir. Hizmet sürelerinde çeşitli sebeplerle kesinti olması durumunda, değerlendirilecek hizmet süreleri 1 ay 30 gün ve 1 yıl 360 gün hesabıyla toplanmak suretiyle 8 yıllık süre bulunacaktır. 8 yıllık sürenin dolmasıyla memur ilave kademe ilerlemesi yapmaya hak kazanacaktır. 

memurunyeri.com

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.