2017 3. Dönem İlk Derece Amirlik Fiziki Yeterlilik Sınavı Talimatı , Parkur ve Giriş Belgesi

2017 3. Dönem İlk Derece Amirlik Fiziki Yeterlilik Sınavı Talimatı , Parkur ve Giriş Belgesi

Kamuajans.com - 3.Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı Sınavında başarılı olan Emniyet Mensubu adaylar 20-26 Mayıs 2017 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı kampüsünde Fiziki Yeterlilik Sınavına katılacaklar ve sınavında başarılı olan adaylar aynı gün içeresinde mülakat/sözlü sınavlarına tabi tutulacaklardır.

Kamuajans.com - Sınava katılacak personel;

<p>1) Sınav Giriş Belgesi</p>

<p>2) PAEM Sınav Dilekçesi  (<a href="https://www.pa.edu.tr/Project/Files/News/2017/05/15/paem_sinav_dilekcesi.docx">tıklayınız</a>)</p>

<p>3) Fiziki Yeterlilik Sınavına Girmesine Engel Halinin Bulunmadığını Belirtir Tek Hekim Raporu</p>

<p>4) Kurum Kimliği (Kurum Kimliği bulunmayan personelin Geçerli Mazereti bulunması halinde (yurt dışı görev, ücretsiz izin vb.)   Fotoğraflı onaylı Kimlik belgesi) Adaylar, Sınav Giriş Belgelerinde belirtilen randevu gününde sınavda istenilen belgeler ile birlikte sınav giriş belgelerinde belirtilen yerde hazır bulunacaklardır. İstenilen belgelerin eksik olması halinde aday sınava alınmayacaktır. Fiziki yeterlilik sınavı için yanlarında spor kıyafeti ve spor ayakkabı getirecekler, mülakat/sözlü sınavına sivil kıyafetleri ile katılabileceklerdir. Adaylar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, ses ve görüntü kaydeden vb. araçlarla, cep bilgisayarı, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazları ve silahla nizamiyeden sınav yerlerine alınmayacaktır.<br />

</p>

<p><a href="https://www.pa.edu.tr/Project/Files/News/2017/05/15/Talimat2017IlkDerece.pdf"><strong>SINAV TALİMATI</strong></a></p>

<p><a href="https://sinavbelge.pa.edu.tr/"><strong>Sınav Giriş Belgesi</strong></a><a href="https://sinavbelge.pa.edu.tr/"><strong> tıklayınız</strong></a></p>

<p><strong>SINAVLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER</strong></p>

<p>Giriş sınavı; fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat/sözlü sınavı şeklinde yapılır.</p>

<p>Yazılı sınavda başarılı olan  erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının en fazla on katına kadar aday fiziki yeterlilik sınavına çağrılır. Fiziki Yeterlik sınavlarında başarılı olan adaylar aynı gün sözlü/mülakat sınavlarına katılırlar. <br />

<br />

<img src="https://www.kamuajans.net/uploads/AM/AM%C4%B0RL%C4%B0K.png" width="600" height="425" alt="" /><br type="_moz" />

</p>

<p><strong>FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI</strong></p>

<p>Fiziki yeterlilik sınav komisyonu, Fiziki Yeterlilik Talimatında (<a href="https://www.pa.edu.tr/Project/Files/News/2017/05/15/Talimat2017IlkDerece.pdf">tıklayınız</a>) belirtilen hususlara göre fiziki yeterlilik sınavını, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar:</p>

<p>a) Adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Adayların sınavları, erkek ve kadın kategorisinde farklı kriterlere göre değerlendirilir.</p>

<p>b) Başarılı olmak için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak zorunludur. Bu sınavda başarılı olanlar, mülakat/sözlü sınavına alınırlar. Başarısız olan adaylar hakkında (Fiziki yeterlilik sınavında 70 puanın altında puan alanlar) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu, “PAEM Öğrenci Adayı OLAMAZ” kararı verir. </p>

<p><strong>MÜLAKAT /SÖZLÜ SINAVI</strong></p>

<p>Adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme mülakat komisyonu ile paylaşılır. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;</p>

<p>a) Konu hakkında bilgi düzeyi,</p>

<p>b) Kendisinden istenileni kavrama,</p>

<p>c) Özgüveni,</p>

<p>ç) İfade etme yeteneği,</p>

<p>d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş (5) ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi (20) puan olmak üzere toplam yüz (100) tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat/sözlü sınavından başarılı olabilmesi için yüz (100) puan üzerinden en az yetmiş (70) puan alması gerekir.</p>

<p>Mülakat/Sözlü sınavı komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında “PAEM Öğrenci Adayı OLUR”, başarısız adaylar hakkında “PAEM Öğrenci Adayı OLAMAZ” kararı verir.</p>

<p>Mülakat/sözlü sınav komisyonu kararına itiraz edilemez. Hakkında “PAEM Öğrenci Adayı OLAMAZ” kararı verilen adaylar o yılın başvuru dönemi içinde yeniden başvuruda bulunamazlar.</p>

<p><strong>SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI</strong></p>

<p>Adayların başarı sıralamasına esas PAEM giriş puanı; yazılı sınavı puanın %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanın %25’i ve mülakat/sözlü sınavı puanının %50’ının toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; yazılı sınavdan alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.</p>

Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilir. 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.