Matematik Müfredatı Neden Değişti? Detaylı İnceleme!

Matematik Müfredatı Neden Değişti? Detaylı İnceleme!

Yeni matematik müfredatını tasarlamak için Milli Eğitim Bakanlığı'nca oluşturulan komisyonlarda, matematik eğitimi, rehberlik, program ve ölçme-değerlendirme gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış akademisyenler ve deneyimli matematik öğretmenleri görev aldı.

Yeni Matematik Müfredatı: Detaylı İnceleme!

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni matematik müfredatı, kamuoyunun görüşüne sunuldu. Peki, bu yeni müfredatta neler değişti? Hangi konular eklendi, hangileri çıkarıldı? Detaylı incelememizde tüm merak edilenleri sizler için araştırdık.

Komisyonlarda Kimler Yer Aldı?

Yeni matematik müfredatını tasarlamak için Milli Eğitim Bakanlığı'nca oluşturulan komisyonlarda, matematik eğitimi, rehberlik, program ve ölçme-değerlendirme gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış akademisyenler ve deneyimli matematik öğretmenleri görev aldı.

Müfredat Nasıl Belirlendi?

Komisyonlar, müfredatı hazırlarken şu unsurları göz önünde bulundurdu:

 • Sahadan gelen geri bildirimler
 • Ulusal ve uluslararası değerlendirmelerin sonuçları
 • Farklı ülkelerin programlarındaki yaklaşımlar
 • Güncel matematik eğitimi araştırmalarının sonuçları
 • Maarif Modeli programlarının yapısı

5 Matematik Alan Becerisi Odağa Alındı

Yeni müfredatta, tüm öğrencilere kazandırılması hedeflenen 5 temel beceri belirlendi:

 1. Matematiksel muhakeme
 2. Matematiksel problem çözme
 3. Matematiksel temsil
 4. Veri ile çalışma ve veriye dayalı karar verme
 5. Matematiksel araç ve teknoloji ile çalışma

Integral Müfredattan Çıkarıldı mı?

Evet, integral konusu ortaöğretim müfredatından çıkarıldı. Komisyon üyeleri, integralin ortaöğretim düzeyinde kavramsal olarak tam olarak anlaşılamadığını ve üniversitede daha etkin bir şekilde öğretilebileceğini belirtti.

Türev Konusuna Daha Fazla Yer Verildi

Türev kavramı ve uygulamaları, yeni müfredatta daha geniş bir şekilde ele alındı. Türevin hem kavramsal hem de işlemsel anlamının desteklenmesi için "diferansiyel kavramı" da müfredata eklendi.

İspatlara Önem Verildi

Yeni müfredatta, matematiksel muhakeme becerisini geliştirmek için ispatlara da büyük önem verildi. Ortaöğretim programında "ispat" kelimesi, eski programa göre 80 kat daha fazla yer alıyor.

Algoritma ve Bilişim Teması Eklendi

Bilgi ve iletişim çağının ihtiyaçlarına uygun olarak, algoritma ve bilişim teması ilk defa müfredata eklendi. Bu tema kapsamında, öğrencilere algoritmik düşünme ve programlama becerileri kazandırılacak.

İstatistik ve Olasılık Konuları Güçlendirildi

Yapay zeka gibi yeni alanların gelişmesiyle birlikte, istatistik ve olasılık konuları da müfredatta güçlendirildi. Veri ile çalışma becerileri, yapay zeka çalışmalarıyla da bağlantılı olarak daha fazla öne çıkıyor.

Genel Değerlendirme

Yeni matematik müfredatı, beceri odaklı ve öğrenciye dayalı bir yaklaşım benimsemeyi amaçlıyor. Bu sayede, matematiğin ezberlenen bir ders olmaktan öte, sevilen ve keşfe açık bir hale gelmesi hedefleniyor. Müfredatta yapılan değişiklikler, Türkiye'nin eğitim sistemini modernleştirmeye ve dünya standartlarına yaklaştırmaya yönelik önemli bir adımdır.