Resmi Gazetede Öğretmen atamaları için Yeni Mülakat Düzenlemesi Yayınlandı.

Resmi Gazetede Öğretmen atamaları için Yeni Mülakat Düzenlemesi Yayınlandı.

Resmi Gazetede Öğretmen atamaları için Yeni Mülakat Düzenlemesi Yayınlandı.

24 Mayıs 2024 Salı günü yayınlanan resmi gazetede öğretmen mülakatlarına dair yeni düzenleme yer aldı.

İşte o yeni düzenleme

Millî Eğitim Bakanlığından:SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50’si alınarak belirlenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınav” ibaresinden sonra gelmek üzere “başarı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.