Öğretmenlik Mesleği ve Millî Eğitim Akademisi Kanunu Taslağı: Önemli Değişiklikler ve Yenilikler

Öğretmenlik Mesleği ve Millî Eğitim Akademisi Kanunu Taslağı: Önemli Değişiklikler ve Yenilikler

Öğretmenlik Mesleği ve Millî Eğitim Akademisi Kanunu Taslağı: Önemli Değişiklikler ve Yenilikler

Öğretmenlik meslek kanunu bugün TBMM'ye sunulacak. TBMM'YE sunulacak Ömk'da öne sıkan satırbaşları şu şekilde ;

Başlangıç Hükümleri Yeni Öğretmenlik Mesleği ve Millî Eğitim Akademisi Kanunu Taslağı, eğitim öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenlerin seçimi, yetiştirilmesi, atanması, hakları, ödev ve sorumlulukları ile kariyer basamaklarında ilerlemeleri gibi konuları düzenlemeyi amaçlıyor. Ayrıca, Millî Eğitim Akademisi'nin kurulması, görevleri ve teşkilat yapısına ilişkin hususları belirliyor.

Kapsam Bu kanun, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenleri ve yöneticileri kapsıyor. Ayrıca, Millî Eğitim Akademisi'nin kuruluşu ve işleyişi ile ilgili düzenlemeleri de içeriyor.

Tanımlar Kanunda, Millî Eğitim Akademisi, öğretmenlik alanları, eğitim kurumları, hazırlık eğitimi, norm kadro gibi terimlerin tanımları netleştirilmiş. Öğretmen, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda görev yapan ve belirli şartları taşıyan eğitimciler olarak tanımlanıyor.

Temel İlkeler Öğretmen ve yöneticilerin görev, yetki ve sorumlulukları öğretmenlik mesleğinin gereklerine uygun olarak belirleniyor. Atama, görevlendirme ve meslek içinde ilerlemede liyakat ve kariyer esaslarına uyulması, eğitim faaliyetlerine katılımın teşvik edilmesi ve sürekli mesleki gelişim sağlanması esastır.

Hak, Ödev ve Sorumluluklar Öğretmenlerin görevleri arasında öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak, eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve Türkçenin doğru kullanımı yer alıyor. Yöneticilerin ise eğitim kurumlarının yönetimi ve denetimi, öğretmen ve diğer çalışanların görev dağılımı gibi sorumlulukları bulunuyor.

Öğretmenlerin Nitelikleri ve Seçimi Öğretmenlik mesleği, genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi gerektiren bir ihtisas mesleği olarak tanımlanıyor. Öğretmen olarak istihdam edilecekler, belirli yükseköğretim programlarından mezun olmalı ve hazırlık eğitiminde başarılı olmalıdır.

Hazırlık Eğitimi Hazırlık eğitimi, teorik ve uygulamalı derslerden oluşuyor ve Millî Eğitim Akademisi tarafından veriliyor. Eğitimin süresi dört dönem olarak belirlenmiş. Eğitimde başarı, yazılı sınavlar ve uygulamalı değerlendirmelerle ölçülüyor.

Sözleşmeli Öğretmenlik Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar, sözleşmeli öğretmen olarak istihdam ediliyor. Sözleşmeli öğretmenler, üç yıl süreyle başka bir yere atanamıyor. Üç yıllık hizmet süresini tamamlayanlar kadrolu öğretmenliğe atanabiliyor.

Mesleki Gelişim ve Kariyer Öğretmenlik mesleği, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağından oluşuyor. Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları belirli eğitim ve hizmet süresi şartlarını taşıyan öğretmenlere veriliyor.

Millî Eğitim Akademisi Akademi, öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması, öğretmen, yönetici ve diğer personelin mesleki gelişimi için eğitim programları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek üzere kuruluyor. Akademi, öğretmenlik mesleği yeterliklerini belirlemek ve güncellemek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek gibi görevleri üstleniyor.

Disiplin Hükümleri Öğretmen ve yöneticiler hakkında 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri uygulanıyor. Öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin belirli usuller dışında bilgi paylaşanlara kınama, olumsuz örnek teşkil edecek davranışlarda bulunanlara aylıktan kesme cezası veriliyor.

Çeşitli ve Son Hükümler Eğitim çalışanlarının şiddetten korunması ve hizmet sınıfının değiştirilmesi gibi konular düzenleniyor. Kanun yürürlüğe girdiğinde, daha önceki bazı düzenlemeler yürürlükten kaldırılıyor ve geçiş hükümleri belirleniyor.

HABERE YORUM KAT

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

5 Yorum