Erasmus+ Projelerinin Usulüne Uygun Yürütülmesi Yazısı

Erasmus+ Projelerinin Usulüne Uygun Yürütülmesi Yazısı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Başkanlık tarafından Erasmus+ Projelerinin Usulüne Uygun Yürütülmesi konulu resmi yazı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü (Milli Eğitim Bakanlığı)'ne gönderildi.

E-52046305-100-87929 sayılı 22 Kasım 2023 tarihli söz konusu resmi yazıda ''Malumları üzere, Başkanlığımızca Erasmus+ projeleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve okullar başta olmak üzere Bakanlığınıza bağlı kuramlara, her yıl yaklaşık 45 milyon avro hibe tahsis edilmekte ve on binlerce öğrenci ve öğretmenimizin yurt dışında eğitim faaliyetlerine katılması sağlanmaktadır.

Projelere tahsis edilen hibe tutarları öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yurt dışında kaliteli eğitim almaları ve en iyi koşullarda seyahat etmeleri, konaklamaları ve yeme içme hizmeti almalarına imkan verecek düzeyde olmasına rağmen, uygulamada bu hizmetlerin usule aykırı bir şekilde yetersiz ve düşük kalitede sunulduğu durumlar görülmektedir.

Bu durumların ise proje sahibi kuramların proje yönetimini ve tahsis edilen hibeleri yüksek kar gayesiyle hareket eden firmalara devretmesinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Doğrudan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için harcanması gereken tutarların önemli bir kısmının organizasyon veya danışmanlık firması karına dönüştüğü değerlendirilmektedir.

Gelinen noktada, proje hibe yönetiminin organizasyon ve danışmanlık firmalarına bırakılması, yararlanıcı kurum ve okullarda görev yapan personelin bu firmalarla bir menfaat ilişkisi içinde olduğu intibaını uyandırmaktadır.

Proje faaliyetlerinin, ülkemizin eğitim politikalarına ve hedeflerine uygun şekilde icra edilmesi ve hibelerin en doğru şekilde kullanılması müşterek gayemizdir. Hibe yönetiminin kar amacı güden üçüncü taraflara teslim edilmesi bu gayeye ulaşmamıza engel teşkil etmektedir.

Bu kapsamda Bakanlığınız tarafından aşağıdaki hususlarda ivedi tedbirler alınması gerektiği değerlendirilmektedir:

1.Projelerin kurumlanınız ve okullarımızın kendi personelinden oluşan proje ekipleri tarafından hazırlanması ve uygulanması, bu amaçla herhangi bir organizasyon veya danışmanlık firması kullanılmaması,

2.Proje hazırlanması ve uygulanması ile ilgili olarak kuramlarımıza, Türkiye Ulusal Ajansı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurum ve yurt dışı temsilciliklerine danışabileceklerinin hatırlatılması,

3.Kurumlanınız ve okullarımızın yurt dışındaki ev sahibi kuruluşlar ile doğrudan irtibat kurmaları ve faaliyeti ev sahibi kuruluş ile birlikte planlamadan ve yazılı mutabakata varmadan yurt dışına çıkılmaması,

4.Yurt dışı eğitim faaliyetine katılacak öğrenci ve öğretmenlerimizin yabancı muhataplarıyla iletişim kuracak düzeyde yabancı dil hazırlığı almadan yurt dışına çıkılmaması,

5.Uçak biletlerinin katılımcılar veya proje ekibi tarafından doğrudan havayolu firmalarının internet sitelerinden veya yetkili ofislerinden alınması,

6.Yurt dışında eğitim faaliyetlerine katılan öğrenci ve öğretmenlerimizin eğitim saatlerinde eğitim yerlerinden ayrılmamaları konusunda gerekli tedbirlerin alınması.

Yukarıdaki tedbirlerin uygulanması neticesinde kuramlarımız, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin hibelerden azami fayda elde etmeleri mümkün olacaktır. Aksi durumda projeler usulüne uygun şekilde gerçekleşmemiş sayılacak ve program kuralları gereği hibelerin tamamının veya bir kısmının yararlanıcı kuramlardan iade alınması söz konusu olacaktır.

Bakanlıklarınca da uygun görülmesi halinde, keyfiyetin bağlı kurum, il milli eğitim müdürlükleri ve okullara iletilmesi ve yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasının sağlanması hususunda gereğini arz ederim.'' denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından E-90275019-730.06.01-91047808 sayılı Erasmus+ Projelerinin Usulüne Uygun Yürütülmesi konulu 1 Aralık 2023 tarihli resmi yazı yayınlandı.

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz imzalı resmi yazıda ''Dışişleri Bakanlığından alınan ve Dışişleri Bakanlığının 22 Kasım 2023 tarihli ve E-52046305-100-87979 sayılı yazısında, Erasmus+ projeleri kapsamında Bakanlığımıza bağlı birimlere tahsis edilen hibelerin proje yönetimi amacıyla yararlanıcı kurumlar tarafından organizasyon veya danışmanlık firmalarına devredilmesi nedeniyle proje uygulamalarının usule aykırı bir şekilde yetersiz ve düşük kalitede gerçekleştirildiği bildirilmektedir.

Doğrudan öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunulan hibelerin önemli bir kısmının söz konusu firmalara aktarılmasının, yararlanıcı kurum ve okullardaki personelin bu firmalarla bir menfaat ilişkisi içinde olduğu izlenimini uyandırdığı belirtilen yazıda hibelerin en doğru şekilde kullanılması amacıyla aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gereği bildirilmiştir:

1) Proje hazırlanması ve uygulanması amacıyla herhangi bir organizasyon veya danışmanlık firması kullanılmaması,

2) Proje hazırlama ve uygulama süreci ile ilgili konularda ihtiyaç halinde Türkiye Ulusal Ajansı ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve yurt dışı temsilciliklere danışılması,

3) Yurt dışına çıkışlarda ev sahibi kuruluşlar ile doğrudan irtibat kurarak faaliyet planlarının yazılı mutabakata bağlanması,

4) Yurt dışı eğitim faaliyetlerine katılacak öğrenci ve öğretmenlerimizin yeterli yabancı dil bilgisine sahip olması,

5) Uçak biletlerinin doğrudan havayolu firmalarının internet sitelerinden ya da yetkili ofislerinden alınması,

6) Yurt dışı eğitim faaliyetlerine katılan öğrenci ve öğretmenlerimizin eğitim saatlerinde eğitim yerlerinden ayrılmaması.

Yazıda devamla yukarıdaki tedbirlerin alınmaması durumunda projelerin usulüne uygun şekilde gerçekleşmemiş sayılacağı ve hibelerin tamamının ya da bir kısmının yararlanıcı kuramlardan iade alınmasının gündeme geleceği bildirilmiştir.'' denilmiştir.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.