Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği (Uzman Öğretici) Yazısı

Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği (Uzman Öğretici) Yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği (Uzman Öğretici) konulu resmi yazı yayınlandı.

21 Kasım 2023 tarihli Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Bakan a. Fethullah Güner imzalı resmi yazıda ''5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında Bakanlığımıza bağlı faaliyette bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde en az 3 (üç) yıl süreyle eğitim personeli olarak görev yapan çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenliği bölümü lisans mezunlarının özel eğitim alanında uzman öğretici olarak görevlendirilebilmelerine ilişkin 5 Haziran 2018 tarihli ve 35235946-20.E.1984886 sayılı Makam Oluru, 29 Ağustos 2023 tarihli ve E-16915068-10.99-82303437 sayılı yazımız ile iptal edilmesi nedeniyle daha önce çalışan kişilere ilişkin nasıl bir işlem tesis edileceği hususunda tereddütlerin oluştuğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere 5 Haziran 2018 tarihli ve 35235946-20-E.1984886 sayılı Makam Oluru'nda yürütmesi Danıştay Sekiznci Dairenin 2019/226 Esas Nolu Kararıyla durdurulmuştur.

Bu doğrultuda 31 Mayıs 2023 tarihli ve E-35235946-410.07-25748898 sayılı yazımızla ''Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapacak eğitim personelinin istihdam edilmesinde zorluklar yaşanması nedeniyle yürürlüğe konan 5 Haziran 2018 tarihli ve 35235946-20-E.1984886 sayılı Makam Oluru'nun ikinci maddesindeki ''Çocuk Gelişimi Bölümü ve Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü lisans mezunlarından özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim personeli olarak görevlendirilenlerden (müdür dahil) en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelendirenlerin özel eğitim alanında uzman öğretici unvanıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevlendirmelerinin isteğe bağlı olarak yapılması," uygulamasının yürütmesi Danıştay Sekizinci Dairenin kararıyla durdurulmuştur.

Söz konusu yürütmenin durdurulması kararı nedeniyle 5 Haziran 2018 tarihli ve 35235946-20-E.1984886 sayılı Makam Oluru'nun ikindi maddesinde belirtilen özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde üç yıl süreyle eğitim personeli olarak çalıştığını belgelendiren çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenliği lisans mezunlarının isteğe bağlı olarak özel eğitim alanında uzman öğretici olarak görevlendirilebilmelerine ilişkin düzenlemenin 01/06/2021 tarihinden itibaren uygulanmaması gerekmektedir." denilmiştir.

Ayrıca söz konusu düzenlemenin Danıştay Sekiznci Daire tarafından 31 Mayıs 2023 Tarih, 2019/226 Esas ve 2023/2921 Karar sayılı Kararı ile iptal edildiği 29 Ağustos 2023 tarihli ve E-16915068-10.99-82303437 sayılı yazımız ile Valiliklere duyurulmuştur.

Yukarıda anılanlardan özetle; 31 Mayıs 2023 tarihli ve E-35235946-410.07-25748898 sayılı yazımızda duyurulan yürütmeyi durdurma kararı uyarınca özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde en az 3 (üç) yıl süreyle eğitim personeli olarak görev yapan çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenliği bölümü lisans mezunlarının 1.06.2021 tarihinden itibaren uzman öğretici olarak görevlendirmesinin yapılmamış olması gerektiği değerlendirilmektedir.

Ancak halihazırda 5 Haziran 2018 tarihli ve 35235946-20-E.1984886 sayılı Makam Oluru doğrultusunda görevlendirme yapılmış olması halinde, 29 Ağustos 2023 tarihli ve E-16915068-10.99-82303437 sayılı yazımızda duyurulan iptal kararı uyarınca görevlendirmelerin ivedilikle iptal edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte görevlendirmesi iptal edilen kişilerin ve kurucuların talep etmeleri halinde çocuk gelişimi bölümü ve okul öncesi öğretmenliği lisans mezunu olanlar mezuniyetlerine uygun alanlarda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14.09.2021 tarihli ve 35 sayılı Kararına uygun olarak görevlendirilebilecektir.

Son olarak MEBBİS-Özel Öğretim Kurumları Modülünde yapılan incelemede Bakanlığımızca düzenlenen Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu'na katılıp sertifika alan eğitim personelinin sertifikalarının sisteme işlenmediği/yanlış işlendiği görülmüştür.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nin ''Ödeme Şartları'' başlıklı 29'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Kurumda, destek eğitimi programında yer alan modülleri uygulamak üzere yeterli sayıda ve belirli niteliklere sahip eğitim personelinin görevlendirilmiş olması," hükmü kapsamında görevlendirmelerin usulüne uygun gerçekleştirilmemesi durumunda kurumlar açısından mağduriyet yaşanabileceği göz önünde bulundurularak; ilinizde faaliyette bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevlendirilen eğitim personelinin mezuniyet ve sertifika bilgilerinin kontrol edilerek gerekli iş ve işlemlerin en geç 31.12.2023 tarihine kadar tamamlanması hususunda; bilgilerini ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.

Yukarıda anılanlardan özetle; 31 Mayıs 2023 tarihli ve E-35235946-410.07-25748898 sayılı yazımızda duyurulan yürütmeyi durdurma kararı uyarınca özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde en az 3 (üç) yıl süreyle eğitim personeli olarak görev yapan çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenliği bölümü lisans mezunlarının 1.06.2021 tarihinden itibaren uzman öğretici olarak görevlendirmesinin yapılmamış olması gerektiği değerlendirilmektedir.

Ancak halihazırda 5 Haziran 2018 tarihli ve 35235946-20-E.1984886 sayılı Makam Oluru doğrultusunda görevlendirme yapılmış olması halinde, 29 Ağustos 2023 tarihli ve E-16915068-10.99-82303437 sayılı yazımızda duyurulan iptal kararı uyarınca görevlendirmelerin ivedilikle iptal edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte görevlendirmesi iptal edilen kişilerin ve kurucuların talep etmeleri halinde çocuk gelişimi bölümü ve okul öncesi öğretmenliği lisans mezunu olanlar mezuniyetlerine uygun alanlarda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14.09.2021 tarihli ve 35 sayılı Kararına uygun olarak görevlendirilebilecektir.

Son olarak MEBBİS-Özel Öğretim Kurumları Modülünde yapılan incelemede Bakanlığımızca düzenlenen Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu'na katılıp sertifika alan eğitim personelinin sertifikalarının sisteme işlenmediği/yanlış işlendiği görülmüştür.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nin ''Ödeme Şartları'' başlıklı 29'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Kurumda, destek eğitimi programında yer alan modülleri uygulamak üzere yeterli sayıda ve belirli niteliklere sahip eğitim personelinin görevlendirilmiş olması," hükmü kapsamında görevlendirmelerin usulüne uygun gerçekleştirilmemesi durumunda kurumlar açısından mağduriyet yaşanabileceği göz önünde bulundurularak; ilinizde faaliyette bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevlendirilen eğitim personelinin mezuniyet ve sertifika bilgilerinin kontrol edilerek gerekli iş ve işlemlerin en geç 31.12.2023 tarihine kadar tamamlanması hususunda; bilgilerini ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.

Yukarıda anılanlardan özetle; 31 Mayıs 2023 tarihli ve E-35235946-410.07-25748898 sayılı yazımızda duyurulan yürütmeyi durdurma kararı uyarınca özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde en az 3 (üç) yıl süreyle eğitim personeli olarak görev yapan çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenliği bölümü lisans mezunlarının 1.06.2021 tarihinden itibaren uzman öğretici olarak görevlendirmesinin yapılmamış olması gerektiği değerlendirilmektedir.

Ancak halihazırda 5 Haziran 2018 tarihli ve 35235946-20-E.1984886 sayılı Makam Oluru doğrultusunda görevlendirme yapılmış olması halinde, 29 Ağustos 2023 tarihli ve E-16915068-10.99-82303437 sayılı yazımızda duyurulan iptal kararı uyarınca görevlendirmelerin ivedilikle iptal edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte görevlendirmesi iptal edilen kişilerin ve kurucuların talep etmeleri halinde çocuk gelişimi bölümü ve okul öncesi öğretmenliği lisans mezunu olanlar mezuniyetlerine uygun alanlarda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14.09.2021 tarihli ve 35 sayılı Kararına uygun olarak görevlendirilebilecektir.

Son olarak MEBBİS-Özel Öğretim Kurumları Modülünde yapılan incelemede Bakanlığımızca düzenlenen Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu'na katılıp sertifika alan eğitim personelinin sertifikalarının sisteme işlenmediği/yanlış işlendiği görülmüştür.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nin ''Ödeme Şartları'' başlıklı 29'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Kurumda, destek eğitimi programında yer alan modülleri uygulamak üzere yeterli sayıda ve belirli niteliklere sahip eğitim personelinin görevlendirilmiş olması," hükmü kapsamında görevlendirmelerin usulüne uygun gerçekleştirilmemesi durumunda kurumlar açısından mağduriyet yaşanabileceği göz önünde bulundurularak; ilinizde faaliyette bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevlendirilen eğitim personelinin mezuniyet ve sertifika bilgilerinin kontrol edilerek gerekli iş ve işlemlerin en geç 31.12.2023 tarihine kadar tamamlanması hususunda; bilgilerini ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.