Bakan Yusuf Tekin: Devrim Niteliğinde Öğretmenlik Meslek Kanunu Taslağı Hazır! Neler Var?

Bakan Yusuf Tekin: Devrim Niteliğinde Öğretmenlik Meslek Kanunu Taslağı Hazır! Neler Var?

Türkiye'de öğretmenlerin nitelikleri ve seçiminden, öğretmenlerin hizmet içi eğitimine kadar birçok konuyu düzenleyen kanun için 'Devrim niteliğinde' diyebiliriz.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlik mesleğinde köklü değişiklikler getirecek yeni bir kanun taslağı üzerinde çalışıldığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi'nin bazı hükümlerini iptal ettiği Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yeniden ele alındığını ve taslağın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığındaki kurula sunulduğunu belirten Tekin, taslak üzerinde görüşmelerin kısa süre içerisinde başlayacağını ve görüş ve öneriler doğrultusunda revize edileceğini söyledi.

Kanun Taslağının Önemli Maddeleri:

 • Öğretmenlerin niteliklerini ve seçimini, hizmet içi eğitimlerini düzenleyecek.
 • Öğretmenlerin ve yöneticilerin hak, ödev ve sorumluluklarını, öğretmenlik mesleğinde kariyeri, eğitim çalışanlarının şiddetten korunmasını ve öğretmenlerin hizmet içi eğitimini kapsayacak.
 • Tamamen öğretmen yetiştirmeye odaklanacak Milli Eğitim Akademisi kurulacak.
 • Lisans mezunu bir öğretmen adayı akademide 550 saat teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bir hazırlık eğitimi alacak.
 • Akademi eğitimi esnasında adaylar devlet memuru olarak kabul edilmeyecek ancak emeklerinin karşılığı olacak şekilde bir ödeme yapılacak.
 • Adaylar akademiye KPSS puanı ile alınacak. Akademide başarılı olursa sözleşmeli olarak atanacak. 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçecek.
 • Branş fark etmeksizin öğretmenlik meslek bilgisi, özel alan eğitimi, sanat, spor, kültürel beceriler, dil, kültür ve manevi değerler alanlarında eğitim verilecek.
 • Yeni soru havuzunda sadece akademisyenler rol almadı. Soru hazırlayan ekibin yüzde 50'si öğretmenlerden oluşuyor.

Bakan Tekin'den Önemli Açıklamalar:

 • "Türkiye'de öğretmenlerin nitelikleri ve seçiminden, öğretmenlerin hizmet içi eğitimine kadar birçok konuyu düzenleyen kanun için 'Devrim niteliğinde' diyebiliriz."
 • "Dünyada şu anda lisanstan sonra direkt öğretmenliğe atayan ülke neredeyse kalmadı. Öğretmenlerin hem istihdam süreci hem de istihdamdan sonra hizmet içi eğitimde mesleki yeterliliklerinin güncel gelişmelere göre revize edilmesi konusunda ciddi bir eksikliğimiz var bizim."
 • "En fazla ihtiyaç özel eğitim öğretmenliği ile sınıf öğretmenliğinde var."
 • "Bence önümüzdeki sınavda öğrencileri bekleyen en güzel yenilik bu. Soruları artık dersleri anlatan öğretmenler hazırlıyor."

Milli Eğitim Akademisi Nedir?

Milli Eğitim Akademisi, öğretmen adaylarının teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bir hazırlık eğitimi alacağı yeni bir kurum olacak. Bu eğitim esnasında adaylar devlet memuru olarak kabul edilmeyecek ancak emeklerinin karşılığı olacak şekilde bir ödeme yapılacak. Adaylar akademiye KPSS puanı ile alınacak. Akademide başarılı olursa sözleşmeli olarak atanacak. 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçecek.

Milli Eğitim Akademisi'nin Amacı:

Milli Eğitim Akademisi'nin amacı, öğretmen adaylarının mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek, nitelikli öğretmenler yetiştirmektir. Akademi, adaylara öğretmenlik mesleğinin temel ilkelerini, sınıf yönetimini, ders planlama ve uygulama becerilerini, öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerini ve diğer gerekli bilgileri kazandıracaktır.

Milli Eğitim Akademisi Ne Zaman Kurulacak?

Milli Eğitim Akademisi'nin ne zaman kurulacağı ile ilgili net bir tarih verilmedi. Ancak Bakan Tekin, taslak üzerinde yapılan çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ve akademilerin yakın zamanda kurulacağını söyledi.

Milli Eğitim Akademisi'ne Nasıl Girilir?

Milli Eğitim Akademisi'ne giriş için adayların KPSS'den belirli bir puan alması ve mülakatta başarılı olması gerekecek. Adayların mülakatta öğretmenlik mesleğine yatkınlığı, motivasyonu ve iletişim becerileri gibi kriterler değerlendirilecek.

Milli Eğitim Akademisi'nde Eğitim Ücreti Alınıyor mu?

Tekin, Milli Eğitim Akademisi’nde öğretmen adayının teorik ve uygulamalı derslerden oluşan eğitimi alacağını söyledi. “Bu eğitim esnasında adaylar devlet memuru olarak kabul edilmeyecek ancak emeklerinin karşılığı olacak şekilde bir ödeme yapılacak. Adaylar akademiye KPSS puanı ile alınacak. Akademide başarılı olursa sözleşmeli olarak atanacak. 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçecek. Avrupa ülkelerindeki saate yakın bir eğitim programı planlanıyor. Aldığımız adayın formasyonuna göre eğitim takvimi şekillenecek.” Akademi ile pedagojik formasyon denilen eğitimin aslında 550 saatte verileceğini vurgulayan Tekin, uygulamanın bakanlığın belirlediği okullarda yapılacağını kaydetti. Tekin, “Branş fark etmeksizin öğretmenlik meslek bilgisi, özel alan eğitimi, sanat, spor, kültürel beceriler, dil, kültür ve manevi değerler alanlarında eğitim verilecek. Bizim programımız kapsamında öğretmenlerimizi eğitmiş olacağız” ifadelerini kullandı.