Bir iş ilanı daha! Kültür Bakanlığı'ndan işçi alımı…

Bir iş ilanı daha! Kültür Bakanlığı'ndan işçi alımı…

Birçok kişinin son günlerde yaşadığı işsizlik, geçimsizlik son raddeye kadar gelmişti. Bu seferde Kültür bakanlığı kolları sıvayarak, personel alımı yapacağını duyurdu. İşte tüm merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor…

Kültür ve Turizm Bakanlığı 17 kişiyi işe alacak. Başvurular için son tarih 17 Mayıs’tır. Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı çalışanlarının görev, yetki ve sorumlulukları ile Türkiye Ajansı personel alımına ilişkin usul ve esaslarına ilişkin yönetmelik Turizmin Geliştirilmesi ve Tanıtılması, 11 Temmuz, 2019 tarih ve 7183 sayılı Kanun uyarınca, 30 Ocak'tan itibaren başlamış bulunmaktadır.

2024 ve 32445 sayılı Yönetmelik uyarınca 17 kadroya sözlü sınavla personel alımı yapılması. TGA personel tablosu ve başvuru yapacak adaylara yönelik gereklilikler ekte yer almaktadır.

Personel alımı için gerekli başvuru şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olun.

18 yaşından büyük olmak.

Kamu hakları gasp edilmemelidir.

Görevini yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır.

Yönetici ve servis personelinin TGA'da çalışabilmesi için birinci fıkrada belirtilen genel şartlara ek olarak özel şartları da yerine getirmeleri gerekmektedir.

TGA personel alımı tablosunda belirtilen uzmanlıklardan mezun olun.

Son başvuru tarihinden önce son iki Almanca, Fransızca veya İngilizce dersinden minimum

YDS/e-YDS puanını almış olmak veya ÖSYM tarafından uluslararası geçerliliği kabul edilen eşdeğerliğe sahip olmak.

Başvuru yapacak adayların, TGA personel kadroları tablosunda yer alan her pozisyon için özel koşulları ve bu duyurunun ekinde yer alan adayda aranan nitelikleri sağlaması gerekmektedir

30.01.2024 tarihli Türkiye'de Turizmi Geliştirme ve Tanıtma Kurumunun Görev, Yetki ve Çalışanları ile Personel Alım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesinde kayıt başvurusunda bulunacak kişide aranan nitelikler ve genel koşullar yer almaktadır.

Personel alımı için başvuru tarihi ve şekli

Başvurular 24 Nisan 2024'te açılacak ve 24 Mayıs 2024'te sona erecektir. Adaylar başvurularını TGA web sitesindeki işe alım sayfasından şahsen veya posta, e-posta vb. yollarla yapabilirler. Bunu farklı şekillerde yapabilirler. Fazla gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar yalnızca ilan edilen bir pozisyona başvurabilirler. Birden fazla pozisyon için yapılan tüm başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvurulan pozisyonu için gerekli evrakların sistemde eksiksiz ve istenilen durumda olması ve başvuru işleminin tamamlanması gerekmektedir.

Adaylar başvuru sürecini tamamladıktan sonra başvurdukları pozisyon için “Başvuru Süreci Tamamlandı” ibaresini girecekler ve “Başvurularım” ekranından başvurularının durumunu kontrol edeceklerdir. “Uygulamalarım” ekranında görünmeyen başvurular puanlanmayacaktır.

Personel alımı için gerekli belgeler

Fotoğraflı detaylı CV

TGA'ya personel alımında adayların, yeterlilik tablosunda belirtilen fakültelerden üniversite mezunu olduklarını açıkça belirten eğitim belgelerine sahip olmaları gerekmektedir. başvurularının kabul edilebilmesi için eğitim belgesine sahip olmayan adayların başvuru yapması gerekmektedir.

E-Devletin noter tasdikli diploması ve yurtdışından aldığı kaydını sisteme borçlu olması ve denkliğinin yükseköğretimden alınması gerekmektedir.

Rektörlük tarafından onaylandığını gösteren belgenin de sunulması gerekmektedir.

Erkek Başvuru Sahipleri İçin Askerlik Durum Belgeleri

Seviyede geçerli eşdeğer sonuca ait YDS veya belge Yarışmacının 2. veya 3. sıra, dil hakimiyeti olması durumunda, en az ilgili yabancı dil sınavı düzeyinde YDS/eYDS belgesi veya kabul edilen dil yeterlilik belgeleri düzeyinde eşdeğeri ÖSYM, geçen aya ait sabıka kaydı bulunmaması gerekmektedir.