Üniversiteye Büro Personeli ve Güvenlik Görevlisi alımı yapılacak: Şartlar açıklandı!

Üniversiteye Büro Personeli ve Güvenlik Görevlisi alımı yapılacak: Şartlar açıklandı!

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, yeni personel alımı için ilan yayınladı. Peki, başvuru şartları neler? Kimler başvuru yapabilir? Adaylarda aranan nitelikler nelerdir ve başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

Başvuru Şartları

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından duyurulan Büro Personeli ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi personel alımında, adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Kamu haklarından mahrum bulunmamak da önemli bir şart.

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası almış olanlar, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak gibi kriterler bulunuyor. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya askerlikle ilişiği olmamak şartı da aranıyor.

657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması gerekiyor. 2022 yılı KPSS sınavına girmiş olmak ve herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak da diğer şartlar arasında. Adaylara hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmediği belirlenen adayların sözleşmeleri 1 ay içerisinde feshedilecektir.

Başvuru Nitelikleri

Başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenlerin hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı, önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı ve ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılacak?

Adayların başvurularını, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden temin edilecek başvuru formu ve gerekli diğer belgelerle birlikte Üniversite Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Sürecine Dair Detaylar

Adaylar, başvuru süreci boyunca başvuru formunu üniversitenin resmi internet sitesinden temin edebilir ve ilan tarihinden önce alınmış sertifika ve belgelerle birlikte başvurularını şahsen yapmalıdır. Adayların gece nöbeti ve vardiyasında çalışmaya engel bir durumu bulunmamalıdır.

Adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak ve olumlu sonuçlanan adaylarla iletişime geçilecektir. Kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

Bu fırsatı kaçırmamak için belirtilen şartları dikkatlice okuyun ve başvurunuzu zamanında yapın. Daha fazla bilgi ve başvuru kılavuzu için üniversitenin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.