Tapusu olanlar bunlara uymak zorunda! Eğer bunları yapmazsa yandı…

Tapusu olanlar bunlara uymak zorunda! Eğer bunları yapmazsa yandı…

Türkiye'nin milyonlarca tapu sahipleri için önemli bir aşama başladı. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden yapılan son dakika basın açıklamasına göre, hissedarlara 90 günlük ödemesiz süre başladı.

Bu konuda gerekli talep yapılmadığı takdirde sahibi önemli haklarını kaybedebilir. Bu durum, ülkelerdeki milyonlarca hissedarı doğrudan etkiliyor.

Tapu ve Kadastro Müdürlüğünden Hissedarlara önemli açıklama

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklaması, Türkiye'deki milyonlarca tapu sahibi için bir süreç başlattı. Basın açıklamasına göre, gerekli talebin öngörülen süre içerisinde yapılmaması halinde, hisse senedinin sahibi doğrudan etkilenecek.

Bilindiği gibi Tapu Genel Müdürlüğü, Türkiye sınırları içindeki tüm gayrimenkullerin resmi kayıtlarını tutmaktadır. Bu resmi belge birkaç kişi tarafından paylaşılabilir. Bu duruma “ortak mülkiyet hakkı” denir. Hisse senetleri, birden fazla kişinin hisse sahibi olmasına olanak tanır ve her hissedara belirli haklar verir.

Hissedarlara önemli uyarı! Tapu ve Tapu Genel Müdürlüğü'ne göre, ortak malikler öngörülen 90 gün içerisinde gerekli başvuruları yapmamaları halinde önemli haklarını kaybedecekler. Bu hak, önalım hakkı veya rüçhan hakkı olarak adlandırılmakta olup, bir ortağın gayrimenkul satmak istemesi durumunda ilk olarak diğer ortakların sahip olacağı hakkı ifade etmektedir. Bu hak, hissedarlar arasındaki adaletin korunmasına katkıda bulunur ve habersiz satışları önler.

Ortak tapusu olanlar ne yapmalı?

Ortak maliklerin 90 gün içerisinde gerekli adımları atarak haklarını korumaları gerekmektedir. Bu şekilde taleplerini iletmeyenler yardım haklarını kaybedeceklerdir. Bu, diğer hissedarların mevcut mülkü edinme haklarının artık geçerli olmadığı anlamına gelir. Bu nedenle pay sahipleri arasındaki satışlarda diğerlerinin hızlı hareket etmesi ve hakları için gerekli önlemleri alması gerekir.

Bu süreç arsa sahipleri için çok önemli olduğu gibi aynı zamanda mülkiyet haklarının korunması ve adil dağıtımın sağlanması açısından da çok önemlidir. Ortak tapu sahipleri, tapu kaybını önlemek için gerekli başvuruları zamanında yapmak üzere kendilerine sağlanan 90 günlük süreyi kullanmalıdır. Bu hem mülkiyet haklarını korumaya hem de aralarında sağlıklı ilişkiler sağlamaya yardımcı olur. Bu kısa süre zarfı içerisinde ortak mülkü olanlar bu hususlara dikkat etsin.