SGK maaşlarında zaman aşımı konusuna dikkat!

SGK maaşlarında zaman aşımı konusuna dikkat!

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) gelirleri ve aylıklar için zaman aşımı uygulanmaya başladı. Meslek hastalığı, iş kazası, vazifeden malullük ve ölüm hallerinde bağlı olması gereken aylık ve gelirlerin beş sene içinde istenmeyen bölümü zaman aşımına uğrar.

Beş sene içinde başvurunun yapılmadığı bazı ödemeleri alma hakkı ise tam olarak ortadan kalkar. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, SGK’da as aylık ve gelirlere yapılan zaman aşımı ve hak düşürücü sürelerle alakalı olarak merak edilenleri yazdı.

5510 sayılı kanunda vatandaşın lehine kararlar

Sosyal güvenlik mevzuatında ortaya çıkan zamanaşımı ile hak düşürücü süre uygulaması mevcuttur. Hak düşürücü süre yasayla belirlenmiş olan süre içinde kullanılmamış bir hakkın bir daha kullanılmayacak bir duruma gelmesi şeklinde ifade edilir.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 97’nci maddesi doğrultusunda, 4/1-a (SSK), 4/1-b (BAĞ-KUR) ve ilk kez 2008 / Ekim ay başı itibariyle 4/1-c (kamu görevlisi) kapsamında sigortalı olan kişiler için kanunda aksine hüküm olmayan durumlarda meslek hastalığı, iş kazası, vazife malullüğü ve ölüm gibi durumlarda bağlanması gereken aylık ve gelirlerin, hakkın elde edildiği tarihten itibaren beş sene içinde istenmeyen bölümü zaman aşımına uğrayacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat edilmediği taktirde bunun haklı bir nedene dayandığını ispatlayanlar ile ilgili bu hüküm uygulanmaz. 506 Sayılı eski Sosyal Sigortalar Kanunu’nda ise beş sene içinde talep edilmeyen gelir ve aylıkların zamanaşımı kapsamına gireceği, bu durumda olan kişilerin gelir ve aylıklarının yazılı başvuru tarihinden itibaren takip eden ayın başından itibaren başlayacağı hükmü yer almıştır. 5510 Sayılı Kanunda vatandaşın lehine düzenlemeler yapıldı.

Bağlandığı halde zamanında alınmayan aylıklar

2008 öncesinde SSK ve BAĞ-KUR’lularda gelir ve aylığını beş sene içinde almayan kişilere herhangi bir ödeme yapılmıyordu. 2008’ den sonra ise bu konuda bir zaman aşımı uygulaması söz konusu değildir. Bundan dolayı 4/1-a ve 4/1-b kapsamında yer alanlar bakımından alınmayan gelir ve aylığın daha sonra talep edilmesi durumunda bütün gelir ve aylıklar ödenir.