Dikkat! Tapu işlemlerinde yapılan hatalar dairenin kaybına yol açabilir

Dikkat! Tapu işlemlerinde yapılan hatalar dairenin kaybına yol açabilir

Gayrimenkul danışmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, tapu işlemleri sırasında verilen vekaletlerin risklerine dikkat çekti. Özelmacıklı, bu konuda özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, yanlış verilen vekaletin ne tür sorunlara yol açabileceğini anlattı.

Vekalet verme işlemlerinin karşılıklı güvene dayalı olduğunu belirten Özelmacıklı, noterlerin yanı sıra Türk Elçilik ve Konsoloslukları tarafından da vekaletname düzenlenebileceğini ifade etti. Ancak, tapu dairelerinde yapılan vekaletli işlemlerde risklere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yetki sınırlarının belirlenmesi

Özelmacıklı'ya göre, vekaletnamelerde yetki sınırlarının belirgin olması önemlidir. Mümkünse sadece belirli bir taşınmaz için ve belirli bir süre için verilmelidir. Aksi takdirde, düşük bedelle satın alınma veya yüksek fiyatla satışa konu olma gibi riskler ortaya çıkabilir.

Vekaletnamelerin noter veya konsolos bilgilerini, düzenleme yeri ve tarihini içermesi gerektiğini belirten Özelmacıklı, vekalet verenin kimliğinin açıkça belirtilmesinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, ana işlemin yapılabilmesi için gerekli olan tüm işlemlerin yetki kapsamına dahil olması gerektiğini vurguladı.

Vekaletin Sonlandırılması

Özelmacıklı, vekalet ilişkisinin çeşitli sebeplerle sona erebileceğini belirtti ve bu işlemin herhangi bir şekle tabi olmadığını, noter aracılığıyla veya yazılı bir iletişim yoluyla gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Bu nedenle, tapu işlemlerinde vekalet verirken dikkatli olmak ve uzman danışmanlık almak son derece önemlidir. Aksi takdirde, hatalı işlemler ciddi maddi kayıplara neden olabilir.