Babadan dededen miras kaldıysa dikkat edin! Mirasınız bir anda elinizden gidebilir!

Babadan dededen miras kaldıysa dikkat edin! Mirasınız bir anda elinizden gidebilir!

Miras davaları aileler arasında genel olarak çatışmalara sebep olur. Miras kavgalarını engellemek amacıyla birçok yeni düzenlemeler yapıldı. Miras hukukunda ilk olarak eşitlik ve adalet olarak değerlendirme yapılıyor.

Taşınmazların çocuklar arasında eşit olarak dağıtılması ile alakalı önemli adımlar atıldı. Çoğu ebeveyn yaşlılık dönemlerinde çocuklarıyla yaşamış oldukları ilişkiye göre miraslarını paylaştırabilirler. Bu nedenle miras davalarında eşit olmayan paylaşımlar söz konusu olabilir. Yapılan yeni düzenlemeler sonucu ebeveynler çocuklarına eşit olarak miras bırakmak mecburiyetinde kalacak. Düzenlemelerle beraber aile arasında yaşanan anlaşmazlıkların azaltılması ve eşit bir şekilde paylaşım yapılması amaçlanıyor.

Paylaşım resmi olarak yapılacak

Yapılan düzenlemeler sonucu geçmiş zamanda gerçekleşen miras dağılımları dahi baştan yapılması mümkün hale gelecek. Yani anne ve babaların mülklerini eşit olarak paylaştırması gerekiyor. Miras paylaşımında bazı çocuklara daha az pay verilir ya da hiç pay alamazsa bu durumlar Türk Medeni Kanunu koşullarında değerlendirmeye alınır. Türk Medeni Kanunu mirasçının miras bırakana veya yakınlara karşı işlenen ağır suçlar ya da aile hukukundan ortaya çıkan görevleri yerine getirmezse mirasçı mirastan men edilebilir. Miras kalan kişinin ölümüne neden olan çocuk, mirastan çıkar ve kalan miras diğer çocuklar arasında paylaştırılır. Ama kişi mal varlığını çocukları arasında hiçbir neden olmadan farklı şekilde paylaştırmak istiyorsa bunu resmi bir şekilde yapması gerekecektir. Resmi olarak yapılsa bile diğer hak sahipleri haklarını aramalıdır. Saklı pay miras bırakan kişinin ölümünden sonra bile vasiyetname ile başka birine devri yapılmaz ve diğer kardeşlerin de hakkı koruma altına alınır.

Bir kişi mal varlığını çocukları arasında hiçbir neden olmadan farklı şekilde paylaştırmayı tercih ediyorsa, bunu resmi olarak yapması gerekir. Resmi olarak yapılsa dahi diğer hak sahipleri haklarını arayabilirler. Saklı pay miras bırakan kişinin ölümünden sonra bile vasiyetname ile başka birine devri yapılmaz ve diğer kardeşlerin de hakkı korunur. Yeni yapılacak olan bu düzenleme ile adaletsizliğin önüne geçilecek.