75 Güvenlik Uzman Yardımcısı Alınacak

75 Güvenlik Uzman Yardımcısı Alınacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı 02 Aralık 2023 Tarihli ve 32387 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı merkez teşkilatı kadrolarında istihdam edilmek üzere Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü sınav yapılmak suretiyle Tablo 1'de fakülte ve bölümlerin karşısında belirtilen kontenjan sayısı kadar toplam 75 (yetmiş beş) Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı alınacaktın

TABLO 1

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlara sahip olmak.

Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) ekli tabloda her bir grup için belirtilen puan türlerinin herhangi birinden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak.

En az dört yıllık eğitim veren fakültelerin. Tablo 1 'de belirtilen öğrenim dalından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olmak.(Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için E-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgelerini^' aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekir.)

Geçerliliği devam eden YDS'den (İngilizce) en az (D) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular 04 Aralık 2023 tarihinde başlayacak ve 20 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59 itibariyle sona erecektir.

Adaylar başvurularını E-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.aov.tr/) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra E-Devlet üzerinden "Başvurularınız" ekranından başvurularını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularınız" ekranında "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.

Başvuru yaptıktan sonra başvuru süresi içinde bilgilerini güncellemek ya da yeni belge eklemek/değiştirmek isteyen adaylar, başvuru devam ettiği sürece başvurusunu yenileyebi lecektir.

Belirtilen gün ve saate kadar elektronik ortamda tamamlanmayan başvurular ile başvuru için gerekli belgeleri bulunmayan veya eksik ya da hatalı yüklenmiş başvurular dikkate alınmayacak ve belgelerin sonradan tamamlanması da mümkün olmayacaktır.

Adaylar Tablo 1 'de belirtilen yalmzca bir alana başvuru yapabileceklerdir.

Giriş sınavına, bir öğrenim dalında belirlenen kontenjan sayısı kadar başvuru olmaması halinde eksik kalan sayı kadar diğer öğrenim dallarında kontenjan sayısı arttırılabilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar. Tablo l'de yer alan her öğrenim grubu için ayrı ayrı belirlenecektir.

Başvurusunu tamamlayan ve şartları sağlayan adaylar arasından KPSS puan sırasına göre yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı aday sözlü sınava çağırılacaktır. Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

Başvuruların incelenmesi neticesinde, iş bu ilanın II. ve III. Bölümünde belirtilen başvuru şartlarını taşıyan ve başvuru için gerekli belgeleri bulunan adaylar sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saatine ilişkin bilgileri www.sgk.gov.tr adresinden ve kariyer kapısı işe alım platformundan (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) görüntüleyebilecek olup ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar sınava; üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan, süresi geçerli ve güncel fotoğraflı bir kimlik belgesi (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport) ile girebileceklerdir.

SINAV TARİHİ VE VERİ

Sınav Tarihi: 10 Ocak 2024 ile 19 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Sınav Yeri: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı sözlü şeklinde ve tek aşamalı olarak yapılacaktır.

Adayın başarı puanı sözlü sınav puanıdır.

Sözlü sınavda adaylar,

a) Mezun olunan bölümlere göre sınav duyurusunda alt başlıkları belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 Puan)

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 Puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 Puan)

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 Puan)

e) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 Puan)

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 Puan) yönlerinden ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle değerlendirilir.

İlana https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2023/12/20231202-4-12.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.