Miras kavgalarına yol açan sorunun çözümü artık çok kolay! Mirasta hak yeme dönemi ortandan kalkıyor

Miras kavgalarına yol açan sorunun çözümü artık çok kolay! Mirasta hak yeme dönemi ortandan kalkıyor

Miras kavgaları, yeni uygulama ile birlikte ortandan kalkıyor. Haksızlığa uğrayan çocukların, haklarının korunduğu bir süreç başlıyor. İşte sizlerle Mirasta hak yeme dönemi ortandan kaldıran bilgiler...

Eğer anne ve babanızın malları istekleri doğrultusunda veya kardeşlerinizin zoruyla el değiştirdi ise, üzerinden kaç yıl geçerse geçsin, asliye hukuk mahkemelerinde dava açarak kardeşinizin üzerindeki maldan hak iddia edebileceğinizi biliyor musunuz?

Mülk satılmadıysa eğer, hak iddia edilebilir

Ebeveynlerinin, yaşlılık dönemi boyunca bakımlarını üstlenen çocuklarının anne veya babalarına ait mülklerini üzerine geçirmesi sıkça karşılaşılan bir durum olarak adliyede taşınan konular arasında yer alıyor.

Miras kavgaları, aile içinde sıkça görülen ve çözümü zor olan sorunlar olarak bilinse de, yeni uygulama ile birlikte, haksızlığa uğrayan hak sahiplerinin, haklarının korunduğu ve adaletin sağlandığı bir sürece adım atıldı. Yeni düzenlemeler kapsamında, kardeşler arasındaki miras kavgalarında adil bölüşümün kapıları açılıyor. Üstelik, zaman aşımı olsa da mülk satılmadıysa eğer, hak iddia edilebilecek.

Kardeşinizin üzerindeki maldan hak iddia edilebilirsiniz

Türk Medeni Kanunu’nda yer alan maddeler kapsamında, mülk sahibi anne ve babalar sahip oldukları mallarını hür iradeleri doğrultusunda, istedikleri gibi kullanma ve istedikleri çocuklarına aktarma hakkı bulunmaktadır. Fakat, anne babanın ölümü durumunda, bu haklar da değişebiliyor. Ebeveyn tarafından verilen malları anne babanın ölümü sonrasında, açılan davalar sonucunda kardeşlere eşit olarak dağıtılmaktadır.

Çoğu kişi, tapu devrinin anne ve babalarının ölümün öncesinde gerçekleşmesi durumunda, bu mülkler üzerinde hakları olduğunu bilmiyor. Bu durumu bilmedikleri için hakkını aramıyor. Ayrıca, Miras Kanunu’na doğrultusunda, bu mülkler de paylaşılacaklar arasına girmiyor fakat, anne ve babalarının malları istekleri ile ya da kardeşlerinizin zoru ile el değiştirmesi durumda , üzerinden kaç yıl geçerse geçsin, asliye hukuk mahkemeleri aracılığıyla dava açarak kardeşinizin üzerindeki maldan hak iddia edebilir.

Fakat, üzerine mal geçiren çocuğun anne ve babasının ölümü ile bu malları kaybetmemek için satarak mülkü paraya çevirmesi durumunda, mahkeme bu parayı mirastan saymayacak ve diğer kardeşler arasında paylaştırmayacak.