Erken Emekliliğin Çalışma Hayatına Verdiği Zararlar ve Türkiye'yi Bekleyen Büyük Tehlike

Erken Emekliliğin Çalışma Hayatına Verdiği Zararlar ve Türkiye'yi Bekleyen Büyük Tehlike

Bahçıvan, mevcut kıdem tazminatı sisteminin hem işçiyi hem de işvereni mağdur ettiğini savundu.

İSO: Sanayide İşgücü Yerinde Sayıyor, Erken Emeklilik Zarar Veriyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayide işgücü sıkıntısının ve gençlerin imalat dışındaki sektörleri tercih etmesinin endişe verici olduğunu söyledi. Erken emekliliğin de bu sorunu derinleştirdiğini belirten Bahçıvan, sanayide çalışmanın daha cazip hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

İSO Nisan Ayı Meclis Toplantısında Neler Konuşuldu?

  • İSO'nun nisan ayı meclis toplantısında, "Çalışma Hayatına Vizyoner Bir Anlayışla Bakarken; Sanayicilerimizin Beklentileri ve Çözüm Önerileri" ana gündemiyle bir araya gelen iş dünyası ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işgücü piyasası ve sanayinin sorunlarını ele aldı.
  • Bahçıvan, Türkiye'nin orta vadeli, tutarlı ve sürdürülebilir bir istihdam politikasına ihtiyacı olduğunu vurguladı. Bu kapsamda, YÖK'ün de dahil olacağı bir eğitim planlamasıyla eğitimin her kademesinde insan kaynağının etkin ve verimli kullanımı için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.
  • Beyin göçünün önlenmesi ve eğitim sisteminin gençlerin beklentilerini karşılayacak şekilde güncellenmesi gerektiğine dikkat çeken Bahçıvan, "Bu kapsamda ilk olarak, ülkemizde her geçen gün daha ciddi bir sorun haline gelen beyin göçünü mutlaka tersine çevirmek zorundayız. Eğitim sistemimiz müfredat güncellemelerinden eğitmen yetiştirme politikasına kadar kapsamlı bir reformdan geçirilerek gençlerimizin eğitimden beklentileri yükseltilmeli" dedi.

Sanayide Çalışan Sayısı Artmıyor

  • Bahçıvan, çalışanların sanayi yerine hizmet ve kamu sektörünü tercih etmesinin istihdamdaki en önemli sorunlardan biri olduğunu ifade etti. 2023 TÜİK verilerine göre, istihdam edilenlerin sadece %21,2'sinin sanayi sektöründe çalıştığını ve bu oranın son 20 yıldır aynı seviyede kaldığını belirten Bahçıvan, "Ülkemizin kalkınması ve refah toplumuna ulaşabilmemizin yolu üretim ekonomisinden geçiyor. Bu noktada sanayi sektöründe çalışma daha cazip hale getirilmelidir" dedi.
  • Bahçıvan, istihdam maliyetlerinin rekabetçi seviyelere çekilmesi, esnek çalışma modellerinin önünün açılması ve yüksek katma değerli üretimi gerçekleştirecek sanayi işçiliğini cazip kılacak önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Esnek Çalışma Modelleri Destekleniyor

  • Bahçıvan, pandemi ile birlikte esnek, kısmi ve uzaktan çalışma modellerinin iş hayatına yoğun bir şekilde girdiğini ve yeni nesil tarafından daha fazla tercih edildiğini anlatan Bahçıvan, söz konusu farklı çalışma modelleri için özellikle mevzuat ve uygulama altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
  • İş dünyasının gündemini en fazla meşgul eden konulardan birinin de iş davaları olduğunu belirten Bahçıvan, "Mahkemelerde görülen iş davalarının büyük çoğunluğunun işveren aleyhine sonuçlanması istihdam yaratmanın önündeki önemli bir sorun. Ülkemiz sanayisinin dünya rekabeti içinde yerini alması için işçinin de işverenin de eşit şartlar, eşit haklar altında; amaç birliği ve huzur içinde çalışması ülkemiz ekonomisinin geleceği açısından büyük bir önem taşıyor. Davalarda amaç tek tarafı korumak değil, adaleti sağlamak olmalıdır" diye konuştu.

Kıdem Tazminatı Sisteminde Değişiklik Talebi

  • Bahçıvan, mevcut kıdem tazminatı sisteminin hem işçiyi hem de işvereni mağdur ettiğini savundu. İşçi açısından bakıldığında, bugün mevcut sistem içinde kıdem tazminatı alabilen işçi oranının %15'in altında olduğunu belirten Bahçıvan, "Bu nedenle kıdem tazminatında işverenin mevcut yükünün artırılmayacağı ve oluşturulacak olan yeni modellerin tasarruf sahipleri açısından bir endişe doğurmayacağı temel unsurları çerçevesinde, kıdem tazminatı konusunun gözden geçirilerek reforma tabii tutulmasının zamanı gel