Çalışma Meclisinde Konuşan Hak İş Başkanından Acı Gerçekler: Asgari Ücret, Gelir Eşitsizliği, Gayri Safi Milli Hasıla...

Çalışma Meclisinde Konuşan Hak İş Başkanından Acı Gerçekler: Asgari Ücret, Gelir Eşitsizliği, Gayri Safi Milli Hasıla...

Ankara'da düzenlenen 13. Çalışma Meclisi Toplantısı'nda Türkiye'de çalışma hayatının geleceği, emeğin aldığı pay, asgari ücret ve sendikal örgütlenme gibi önemli konular ele alındı.

Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı: Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği Tartışılıyor

13. Çalışma Meclisi Toplantısı'nda Emeğin Payı, Asgari Ücret ve Sendikal Örgütlenme Ele Alındı

Ankara'da düzenlenen 13. Çalışma Meclisi Toplantısı'nda Türkiye'de çalışma hayatının geleceği, emeğin aldığı pay, asgari ücret ve sendikal örgütlenme gibi önemli konular ele alındı. Toplantıya Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay gibi önemli isimler katıldı.

Asgari Ücret Genel Geçim Ücreti Olmalı

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı konuşmada gelişmiş ülkelerde asgari ücretin istisnai bir durum olduğunu ve Avrupa Birliği ülkelerinde asgari ücrette çalışanlara sosyal destek verildiğini söyledi. Türkiye'de ise asgari ücrette çalışanların oranının toplam çalışanların %40'ı olduğunu ve asgari ücretin genel bir geçim ücreti olduğunu vurguladı. Arslan, Türkiye'de gelir eşitsizliğinin dünyada dördüncü sırada olduğunu ve gayrisafi milli hasıladan emeğin aldığı payın %24 olduğunu da sözlerine ekledi.

Stokçulukla Mücadelede Cezai Yaptırımlar Gerekli

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise stokçuluk yapanlara karşı cezai yaptırım uygulanması gerektiğini savundu. Asgari ücret zammı konuşulduğunda fiyatların arttığını belirten Atalay, bu durumun stokçuluk yapanlar tarafından kasıtlı olarak yapıldığını söyledi. Atalay, ekonominin kötü yönetildiğini ve bunun bedelini emeklilerin, çiftçilerin, işsizlerin ve asgari ücretlilerin ödediğini de ifade etti.

Kamuda Sendikal Örgütlenme Oranı Düşük

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise Türkiye'de yaklaşık 4 milyon kamu emekçisi olduğunu ve bunlardan 950 bininin sendikal örgüte üye olmadığını açıkladı. Yalçın, sendikal örgütlenme oranının düşük olduğunu ve bu konuda çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda emeğin ve işin geleceği ile ilgili birçok önemli konu ele alındı ve çözüm önerileri sunuldu. Bu toplantı, Türkiye'de çalışma hayatının geleceği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.