Bazı Hastalıklara Sahip Olan Kişiler Çok Daha Erken Emekli Olabilir!

Bazı Hastalıklara Sahip Olan Kişiler Çok Daha Erken Emekli Olabilir!

Sigortalı bir kişinin sağlık durumundan dolayı çalışmasına mani olacak bir durumu varsa ve emeklilik şartları için uygunsa, malulen emeklilik hakkına sahip olması mümkündür. Peki malulen emekli nasıl olunur?

Malulen emeklilik aylığı, çalışma yeteneğini kaybetmiş olan sigortalılar için sunulan bir sosyal güvence ödeneğidir. Bu maaş, sigortalının iş göremezlik ödeneği ile beraber ödenirken, eğer sigortalı çalışabilmek için devam edemez bir hale gelirse, iş göremezlik ödeneği hemen kesilir ve yalnızca malulen emeklilik aylığı ödemesi yapılır. Bu durumda, malulen emeklilik aylığı sigortalının ekonomik güvencesini sağlamak için verilen bir destektir. Aynı zamanda, sigortalının vefat etmesi halinde, malulen emeklilik aylığı dul ve yetimlere hemen bağlanır.

Malulen Emeklilik Nedir?

Meslekte kazanma ve çalışma gücünün tamamını veya bir kısmını kaybetme halinde, devamlı bir gelir kaybına sebep olan fizyolojik bir risk olarak görülen malullük için oluşturulan bu sigorta, belirtilen durumdaki vatandaşların mağdur olmalarını engellemek amacıyla verilir. Malulen emekli olan vatandaşların, kaybetmiş oldukları işlerinden ötürü kazanamadıkları geliri telefi edebilmek için ortaya çıkarılan malulen emeklilik için gerekli koşulları karşılamaları istenir. İşte bu haktan yararlanmak için uygun görülen şartlar şu şekildedir;

Malulen emekliliğe ayrılacak olan kişinin ister 4A (SSK) ister 4B (Bağ-Kur) ister de 4C (Emekli Sandığı) kapsamında olduğu fark etmeden sigortalı çalışmaya başlamasından sonra 10 sene geçmesi gerekir. Aşağıdaki şartları sağlayan kişiler malulen emekli olabilir;

  • 10 senelik bu çalışma süresi boyunca çalışanın en az 1800 günlük bir prim ödemesi ve hizmet süresinin olması istenir.
  • Çalışanın, sağlık kurulu tarafından en az %60 ve üstü güç kaybına uğramış olduğunun resmi raporlarla tespit edilmesi gerekir ve bu durumun işe başladığı tarih sonrası gerçekleşmiş olması istenir.
  • 4A (SSK) kapsamında görev yapan kişinin işten ayrılması şarttır.
  • – 4B (Bağ-Kur) kapsamında görev yapan kişinin ticari çalışmalarını bitmiş olması gerekir. Aynı zamanda bu vatandaşların prim borçlarının da olmaması gerekir.
  • – 4C (Emekli Sandığı) kapsamında görev yapan kişilerin de görevinden ayrılması şarttır.