Akaryakıta yeni bir vergi geliyor!

Akaryakıta yeni bir vergi geliyor!

Türkiye'nin İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı (İDASEP), ülkenin 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşması için belirlenen kapsamlı bir yol haritası sunuyor.

Bu çerçevede, atılacak adımların bir parçası olarak, akaryakıt sektöründe yeni bir vergi düzenlemesi gündeme geliyor.

İDASEP'in hedefleri ve eylem planları

İDASEP, enerji, sanayi, ulaştırma, tarım, bina, atık, arazi ve orman olmak üzere farklı sektörleri hedefliyor. Plan kapsamında, enerji verimliliğinin artırılması, yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi ve karbon ayak izinin azaltılması gibi stratejiler belirlenmiştir.

Yeni vergi düzenlemesi ve ÖTV listesine eklemeler

İDASEP'in bir parçası olarak, akaryakıt ve elektrikli araç teşvikleri için ÖTV listesine karbon vergisi eklenmesi planlanıyor. Bu düzenleme, Türkiye'nin karbon emisyonlarını azaltma taahhüdüyle uyumlu karbon fiyatlarının belirlenmesini amaçlamaktadır.

Yol Haritası ve sürdürülebilirlik

İDASEP aynı zamanda Türkiye'nin net sıfır emisyon hedefini eğitim sistemine entegre etmeyi de hedefliyor. Bu sayede, gelecek nesillerin çevre bilinciyle büyümesi ve sürdürülebilir bir ekonomiye doğru adımlar atılması sağlanacaktır.

Bu yeni vergi düzenlemesi ve İDASEP'in hedefleri, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeledeki taahhüdünü ve sürdürülebilirlik vizyonunu yansıtmaktadır. Bu çerçevede, akaryakıt sektöründe yapılacak düzenlemelerin, ülkenin karbon emisyonlarını azaltma çabalarına önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir.