Sendika Üyelerine Geçici Görev Verilir Mi ?

Sendika Üyelerine Geçici Görev Verilir Mi ?

KamuAjans.Com-Bakanlığımızca yürütülen "Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi” kapsamında, Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretmek üzere geçici süreli olarak görevlendirilen öğretmenlerin, eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalara üye olamayacaklarına ilişkin ilgi yazının bir örneği ekte gönderilmiştir.

T.C.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

Sayı i 55921223-450.01-E.2781

Konu : Sendika Üyeliği Hk. 11.05.2017

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

İlgi : 18.04.2017 tarihli ve 28892082-915.99-E.5339018 sayılı yazı.

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında çalıştırılan geçici süreli öğretmenlerin kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacakları hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve ekim incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinde; "Bu Kanun, Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel, kalma ve özel bütçeli İdareler, il özel idaretai ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda kamu İktisadî teşebbüslerine özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekküller İe bunlara bağlı kuruluşlarda ve diğo- kamu kurum veya kuruluşlarında işçi statüsü dışmda çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanır." hükmü, "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinde; "Kamu görevlisi: Bu Kanun kapsamında yer alan kimim ve kuruluşların kadro veya pozisyonlarında istihdam edilen işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlerini...

ifade eder." hükmü yer almakladır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, Bakanlığımız tarafından yürütülen söz konusu proje geçiri süreli göreviendirikn öğretenlerin ügi yadınız ekinden anlaşılacağı üzere 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak istihdam edilmeleri görülmüştür. Bu itibarla, anılan personelin, 4688 sayılı Kanun kapsamına göre kamu görevlisi statüsünde olmamaları ve herhangi bir kadro veya pozisyona bağlı olarak istihdam edilmemeleri nedeniyle mezkur Kanuna göre kurulan kamu görevlileri sentfikalarma üye olamayacakları mütalaa edilmektedir.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.