Kapatılan Üniversitelerle İlgili Soru Ve Cevaplar

Kapatılan Üniversitelerle İlgili Soru Ve Cevaplar

KamuAjans.Com-YÖK, kapatılan üniversitelerle ilgili en çok sorulan soru ve cevapları açıkladı.

667 Sayılı KHK İle Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans ve Lisans Programlarına Tercih Sürecinde Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

(29 Ağustos 2016 Tarihinde Güncellenmiştir)

- Yerleştirme kılavuzunda verilen kontenjan sayıları az görülmektedir. Toplam kontenjan mı, yoksa her yıl için ayrı verilen kontenjanları mı göstermektedir?

Kontenjan sayıları toplam kontenjanlar değil, yıllık kontenjanlardır. Her yılın öğrencileri kendi içinde rekabet edeceklerdir.

- Puanım, Türkiye'deki aynı isimdeki tüm programların taban puanından daha düşük bu durumda ne olacak?

Bu durumda da mutlaka bir programa yerleştirme olacaktır.

- Tablolardaki en düşük puan sütunundaki "----" ve "000000" ne anlama gelmektedir?

"---" Program ilgili yılda öğrenci almamıştır. "00000" Programın taban puanı oluşmamıştır. İlgili puan türünde 180 ve üzeri alan adaylar tercih edebilecektir.

- Bursluluk durumum veya ödeyeceğim ücret miktarı nasıl olacak?

Tercih esaslı merkezi yerleştirme ile yapılan yerleştirmelerde üniversitenizdeki mevcut bursluluk durumunuz ve ödemekte olduğunuz ücret aynen korunacaktır. Bu konuda 667 Sayılı KHK'nın 2. Maddesinin 4. fıkrası açık ve nettir. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160723-8.htm Bundan farklı bir görüş bildirilmesi (özellikle Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının) bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

- ÖSYS yerleştirme puanımla yerleştirildiğim programdan sonraki yıllarda farklı bir programa yatay geçiş yaptım. Bu durumda nasıl tercih yapacağım?

ÖSYS yerleştirilmenizin yapıldığı yıl ve puanınız, program olarak ise mevcut öğrencisi olduğunuz program ismini dikkate alarak tercihte bulunmanız gerekmektedir.

- Halen öğrencisi olduğum program Türkçe eğitim dilinde, tercih işlemlerim sonrasında mutlaka Türkçe programa yerleştirilebilecek miyim? Yoksa puanımdan dolayı sistem beni yabancı dille eğitim yapılan aynı programa yerleştirebilir mi?

Türkçe eğitim veren bir programda okuyorsanız yine Türkçe eğitim yapan bir programa yerleştirileceksiniz. Yabancı dille eğitim yapan ilgili programı seçmediğiniz sürece yabancı dille eğitim yapılan programa yerleştirilmeyeceksiniz.

- Türkçe eğitim dilindeki programların puanı, benim ÖSYS yerleştirme puanımdan daha yüksek. Bu durumda ne olacak?

Puanınız ilgili yıldaki programların taban puanlarından düşük olması durumunda ilgili yıldaki en düşük taban puanlı Türkçe programa yerleştirilecektir.

- Ben biliyorum ki benimle durumda birçok öğrenci var. Bu durumda nasıl olacak?

En düşük taban puanın olduğu programda çok fazla yığılma olursa, öğrencinin puanı esaslı olarak sistem bir üst puanlı programlara doğru yerleştirme yapacaktır. Ama her durumda tüm öğrenciler mutlaka yerleştirilecektir.

- İkinci öğretimi tercih ettiğimde, mevcut bursluluk durumum devam edebilecek mi?

Evet.

- Tercih sürecinde yatay geçiş başvuruları da yapabilir miyim?

Evet.

- Yerleştirme sonuçları açıklanmadan, yatay geçiş başvurum olumlu sonuçlanırsa bir sorun olur mu?

Hayır. Yatay geçiş kapsamında öğrencilik işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

- Tercihlerimde mevcut programım dışında farklı bir program seçebilir miyim?

Hayır (Sadece ÖSYM'nin aşağıdaki bağlantı sayfasındaki duyuruda belirtilen benzer isimli programlar hariç) http://www.osym.gov.tr/belge/1-26244/667-sayili-khk-ile-kapatilanyuksekogretim- kurumlarinin-.html

- Sistemde kişisel bilgilerimde eksiklik/yanlışlık veya tercih seçeneklerimde hata/sorun oluşuyor. Ne yapmalıyım?

Konuyla ilgili belgelerinizle birlikte koordinatör üniversitenize başvurunuz.

- Halen İngilizce Programdayım. Bunun için kapatılan üniversitede İngilizce dil yeterliliğim uygun bulunmuştu veya hazırlık eğitiminde başarılı olmuştum. Yerleştirileceğim yükseköğretim kurumda tekrar dil sınavına tabii tutulacak mıyım?

Hayır.

- Tıp fakültelerindeki intörn öğrenciler tercih yapacak mı?

9 Eylül 2016 tarihine kadar mezun olamayacak intörn öğrenciler de tercih yapacaktır. Tercih işlemi sonrasında halen intörn olarak eğitimine devam ettiği koordinatör üniversite dışında başka bir üniversiteye yerleştirilmiş ise, eğitimine devam ettiği koordinatör üniversitede özel öğrenci olarak eğitim almaya devam edebileceklerdir.

- Derslerini tamamlamış, ancak staj vb. sebeple diplomalarını henüz almamış öğrenciler de tercih yapacak mı?

Hayır. Bu öğrenciler diplomalarını koordinatör üniversiteden alacaklardır.

- Tüm öğrencilere özel öğrenci statüsü verilecek mi?

Tercih esaslı merkezi yerleştirme sonucunda yerleştirilen tüm öğrenciler istedikleri takdirde özel öğrenci olabilme statüsü kazanabileceklerdir.

- Yatay geçiş yapan öğrenciler de özel öğrenci statüsünden faydalanabilir mi?

Hayır.

- Özel öğrencilik statüsü sadece kapatılan üniversitenin bulunduğu ilde mi, yoksa Türkiye'nin herhangi bir üniversitesinde de olabilir mi?

Türkiye'nin herhangi bir yükseköğretim kurumunda olabilir.

- Öğrencisi olunan program o ilde sadece kapatılan üniversitede mevcut idi, bu durumda ne olacak?

Kapatılan üniversitenin bazı programları kapatıldığı ilde sadece kapatılan üniversite de bulunuyordu ise, koordinatör üniversite de program açılacak ve öğrenciler bu programa merkezi yerleştirme sonrası, özel öğrenci olarak katılabileceklerdir.

- Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde özel öğrenci olarak nasıl eğitim alınabilecektir?

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrencileri, ilgili vakıf yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde özel öğrenci olarak yükseköğretim kurumlarında eğitim alabilmek için taleplerini tercihleri ile birlikte kapatılan üniversite ile ilişkilendirilen koordinatör üniversiteye yapacaklardır. Bu kapsamda ilgili koordinatör üniversiteye başvurmanız yeterli olacaktır. Koordinatör üniversite sizin özel öğrencilik sürecinde yerleştirme işinizi de koordine edecektir.

- Öğrenciler kapatılan vakıf yükseköğretim kurumunun bulunduğu il dışında özel öğrenci olarak nasıl eğitim alabileceklerdir?

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında aşağıdaki illerde özel öğrenci olarak eğitim alabilme taleplerinin aşağıdaki üniversitelere yapacaklardır.

. Ankara ilindeki programlar için Yıldırım Beyazıt Üniversitesine,

. İstanbul ilindeki programlar için İstanbul Üniversitesine,

. İzmir ilindeki programlar için İzmir Katip Çelebi Üniversitesine,

Diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarına iletilecek özel öğrencilik talepleri, ilgili yükseköğretim kurumunun kendisine yapılacaktır.

- Özel öğrencilikte kontenjan olacak mıdır?

Evet. Ancak kapatılan üniversitenin öğrencileri o ilde mutlaka özel öğrenci statüsü bulabileceği bir yükseköğretim kurumu bulacaktır. O ilde tek üniversite varsa, bu durumda kontenjan kısıtı uygulanmayacak, gerektiğinde ek sınıf açılabilecektir.

- Özel öğrencilikte dönemde ders alma limiti olacak mıdır?

KHK kapsamındaki merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrencilerde Hayır.

- Özel öğrencilik statüsünde ücret ödenecek midir?

Öğrenci yerleştirildiği üniversitede KHK kapsamında bursluluk ve ücret durumunu devam ettirecektir. Özel öğrenci olarak devam ettiği kuruma ikinci bir bir ödeme yapmayacaktır. Bu üniversitelere ödemeler, YÖK'ün belirleyeceği usul ve esaslar kapsamında iki yükseköğretim kurumu arasında gerçekleşecektir.

- YÖK'ün tüm bilgilendirme ve açıklamalarına rağmen üniversitelere gidip özel öğrenci olmak istediğimizi belirttiğimizde bizi kabul etmeyeceklerini bildirmektedirler. Bu durumda ne olacaktır?

YÖK bu konuda üniversitelerle sürekli iletişim halindedir. Bu konuda sorun yaşanmaması için özel çaba göstermektedir. Bu aşamada öncelik yerleştirme sürecine verilmektedir. Eş zamanlı olarak da özel öğrenci ve intibak süreçlerinde mağduriyet yaşanmaması için çalışılmaktadır. Bilinmelidir ki, yaşanan süreç ülkemiz ve tüm üniversitelerimiz için yeni ve alışılagelmemiş bir süreçtir.

- Özel öğrenci olabilmek için ne zaman başvurabileceğim?

Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra. İntibak süreci de bu aşamada gerçekleştirilecektir. Bu nedenle, bu aşamada acele edilmesine gerek yoktur.

- Yerleştirme sürecinde veya özel öğrencilik durumunda derslerin transferi ve intibakında nasıl bir yöntem izlenecektir?

Derslerin transferinde, programın müfredatı esaslı değil program yeterlilikleri esaslı bir intibak uygulanacaktır. Buna yönelik olarak YÖK, ayrıca usul ve esasları belirleyerek tüm yükseköğretim kurumlarını bilgilendirecektir.

- Gelecek yıllara yönelik ödenmiş kayıt ücretleri varsa ne olacak?

Bunun belgelerle kanıtlanmış olması durumunda öğrenciden ilgili akademik yıl için ücret talebinde bulunulmayacaktır.

- Yerleştirme sonrasında veya özel öğrencilik sürecinde başarısızlıktan değil, ancak intibaktan kaynaklanan süre uzatımı olursa, bu durumda bursluluk ve eğitim-öğretim ücreti ödeyecek miyim? Başarısızlık değil, ancak intibaktan dolayı süre uzatımlarında en fazla bir yıl'a

kadar eğitim-öğretim ücreti ödenmez.

- İntibaktan dolayı uzayan süre nedeniyle kullandığım 1 yıllık süre sonunda mezun olamaz isem ne kadar ücret ödemem gerekiyor?

Bu süreden sonraki dönemler için eğitim-öğretim ücreti, kapatılan vakıf üniversitesinin yıllık eğitim-öğretim miktarının, TÜFE artışları sonrası miktarıdır.

- Türkçe eğitim-öğretim yapan programdan, İngilizce eğitim yapan programa geçtiğimde, hazırlık sınıfı okumam gerektiğinde, hazırlık sınıfı için ücret ödemem gerekiyor mu?

Evet. Hazırlık sınıfında başarılı olunması sonrasında KHK kapsamında bursluluk/ücretlilik durumu devam ettirilecektir.

- Kapatılan üniversitede eğitim dili İngilizce olan programda idim. Yerleştirme sonrasında yine İngilizce eğitim-öğretim yapan programa geçtiğimde, yerleştirildiğim üniversite, tekrar hazırlık sınıfında okumamı isteyebilir mi?

Hayır

- Türkçe dilinde eğitim yapan programdan, İngilizce dilinde eğitim yapan programa geçtiğimde, dil yetkinliğimi de yerleştirildiğim üniversitenin koşullarına göre başarı ile tamamladıktan sonra intibak sürecinde tekrar birinci sınıftan başlamam istenebilir mi (daha önce bu dersleri Türkçe aldığım için)?

Hayır

- 2013 yılında girdiğim ÖSYS puanımla halen okuduğum programıma %50 burslu olarak yerleşmiştim. Geçen sene (2015 yılında) tekrar üniversite sınavlarına girdim, tercih yaptım ve aynı bölümümde tam burslu olarak devam etme hakkı kazandım. Geçen seneki edindiğim puanla şimdiki tercihimi yapmak istiyorum bu mümkün müdür?

E-devlet sisteminde hangi yılda gözüküyorsanız, onu kullanmanızda fayda var. Sonrasında gerekirse bursluluk durumunuzu yeni haline dönüştürmek için yerleştirildiğiniz üniversite ile görüşme yapılarak çözüm üretilmesi gerekecektir. 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.